DEVREK DEVLET HASTANESİ

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DEVREK DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 04/12/2018

VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
Birimin Temel İş ve Sorumlulukları:

1. Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi, Başhekim / Kaliteden Sorumlu Başhekim
Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

2. SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinin uygulanmasına yönelik;
hastane idaresi, komite ve ekipler, bölüm sorumluları-kalite sorumluları ile birlikte
çalışmalarını yürütür.
*Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu
sağlar.
*Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların
koordinasyonunu sağlar.
*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
*Öz değerlendirmeleri yönetir.
*Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
*Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
*Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket
uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik
iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde dokümanların
yönetimini sağlar.
*Kalite göstergeleri, verimlilik rehberi ve karne göstergelerine yönelik süreçleri
yönetir.
*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde belirlenen
komitelere/komisyonlara üye olarak katılır.
*İdare ve bölüm sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.