T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Devrek Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Devrek Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 04/12/2018

VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
Birimin Temel İş ve Sorumlulukları:

1. Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi, Başhekim / Kaliteden Sorumlu Başhekim
Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

2. SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinin uygulanmasına yönelik;
hastane idaresi, komite ve ekipler, bölüm sorumluları-kalite sorumluları ile birlikte
çalışmalarını yürütür.
*Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu
sağlar.
*Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların
koordinasyonunu sağlar.
*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
*Öz değerlendirmeleri yönetir.
*Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
*Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
*Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket
uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik
iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde dokümanların
yönetimini sağlar.
*Kalite göstergeleri, verimlilik rehberi ve karne göstergelerine yönelik süreçleri
yönetir.
*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde belirlenen
komitelere/komisyonlara üye olarak katılır.
*İdare ve bölüm sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.